Yoga för mig

Att uppnå balans

Jag fascineras av hur vi genom yogans noggrant utforskade positioner och tekniker kan hjälpa oss att nå bortom vårt eget sinne och våra illusioner.

På ett vardagligt plan ser jag yogan som ett fantastiskt verktyg för ökad fysiskt och mentalt välbefinnande, att känna sig i balans, att bli starkare och smidigare. På ett djupare plan ser jag yogan som ett system för människan att bättre förstå sig själv i relation till andra och livet i stort. Vi sätter själva gränsen för hur vi vill utöva yoga.

Begreppet yoga innefattar så mycket. Det fina är att vi kan utöva yoga på många olika sätt. Vid första anblicken kan det för många se ut som en sorts gymnastik. När vi går in i en position, s.k. asana, finns det flera aspekter som påverkar vilken effekt yogan får. Det handlar inte bara om vilka muskler och organ som aktiveras eller hur skelettet, lederna och bindväven påverkas utan också om de effekter som din andning och energi får på ett mentalt och själsligt plan. Dessutom påverkar din intention och närvaro hur upplevelse blir.

Som tur är måste du inte vara medveten om alla dessa saker när du yogar. Det viktiga är att var och en praktiserar utifrån sina egna förutsättningar och behov. Sen är det yogalärarens uppgift att guida dig vidare. Om intresse och motivation väcks kanske du vill fördjupa dig inom något, meditation, andningstekniker (pranayama), chanting, mantras, filosofi etc.

Yoga betyder att föra samman, att integrera och balansera kroppens olika system (nervsystem, andning, matsmältning etc.) så att de jobbar i samklang med varandra. Allt i syfte att nå fysiskt välmående och mental klarhet, så vi kan fördjupa kontakten med oss själva och vår omvärld.