Skolyoga

Allt fler skolor inför yoga och mindfulness för att erbjuda barn och unga regelbundna tillfällen för rörelse och stillhet, paus och återhämtning.

Vi lever i ett prestationssamhälle med väldigt högt tempo och rapporter om ungas ökade stress och psykisk ohälsa visar att det är ett stort samhälls-problem. Krav, stress, trängsel, buller och upplevelser av otillräcklighet kan aktivera oro, ilska, aggressioner, nedstämdhet, sömnsvårigheter och självkritik. Tyvärr bidrar många gånger skolan till den stress som unga befinner sig i. Många lärare och pedagoger upplever själva stark stress vilket dessutom förvärrar situationen. 

De flestas hjärnor går på högvarv och tankarna spinner på av sig själva. Många har svårt att sova och upplever ångest. Det är inte ovanligt att förmågan till återhämtning är begränsad vilket riskerar att skapa en konstant spänning i kroppen och sinnet.
 
Eftersom ungas hjärnor inte är färdigutvecklade är de särskilt utsatta när återhämtningen brister. När vi är i balans vad gäller vila, aktivitet och utmaningar mår vi bra och har bäst förutsättningar för att utvecklas och lära. Med hjälp av yoga kan vi skapa en lugn energi i gruppen som bidrar till ett gott klassrumsklimat.

Yoga i skolan kan vara en integrerad del av undervisningen i klassrummet med kortare inslag som inte kräver ommöblering. Den kan också organiseras i längre pass vid särskilda tillfällen på yogamattor. Allt efter vad som passar verksamheten! 

Jag är legitimerad lärare och lärarutbildare med lång erfarenhet. Under flera år har jag integrerat yoga i min undervisning i form av både fysiska positioner - asana, andningstekniker, meditation - mindfulness, träning i medkänsla etc.

Lyssna på en intervju i Annas och Philips lärarpodcast: Hur du skapar lugn och harmoni i klassrummet.
Hur många liv har vi? frågar sig Bob Hund i sin krönika om meditation i skolan. Läs den i Pedagogisk magasinet 
Det finns mycket forskning som vederlägger yogans positiva påverkan på människors hälsa. Exempelvis menar Bengt Ljungquist, forskare i biomedicin med neurovetenskaplig inriktning, att Yoga är bra för det växande barnets hjärna

Du behöver inte vara yogalärare för att använda yoga i skolan men det underlättar om du deltagit i övningarna och förstår vad som händer när vi utövar yoga och meditation. Yogan erbjuder redskap att hantera situationer som annars lätt triggar oss att reagera impulsivt och omedvetet vilket kan vara en stor hjälp för pedagoger och lärare. Jag erbjuder både yoga för skolpersonal att själva delta i och workshops i hur du/ni kan använda yoga med eleverna.